W czerwcu obchodzimy imieniny:

1 czerwca - Jakuba, Konrada
2 czerwca - Erazma, Marianny
3 czerwca - Leszka, Kłotyldy
4 czerwca - Karola, Franciszka
5 czerwca - Walerii, Bonifacego
6 czerwca - Pauliny, Laury
7 czerwca - Roberta, Wiesława
8 czerwca - Maksyma, Medarda
9 czerwca - Pelagii, Felicjana
10 czerwca - Bogumiła, Małgorzaty
11 czerwca - Barnaby, Feliksa
12 czerwca - Jana, Onufrego
13 czerwca - Lucjana, Antoniego
14 czerwca - Walerego, Bazylego
15 czerwca - Wita, Jolanty
16 czerwca - Aliny, Justyny
17 czerwca - Laury, Adolfa
18 czerwca - Marka, Elżbiety
19 czerwca - Gerwazego, Protazego
20 czerwca - Bogny, Florentyny
21 czerwca - Alicji, Alojzego
22 czerwca - Pauliny, Flawiusza
23 czerwca - Wandy, Zenona
24 czerwca - Jana, Danuty
25 czerwca - Łucji, Wilhelma
26 czerwca - Jana, Pawła
27 czerwca - Marii, Władysława
28 czerwca - Leona, Ireneusza
29 czerwca - Piotra, Pawła
30 czerwca - Emilii, Lucyny