I EDYCJA AMATORSKIEJ BOWLINGOWEJ LIGI U7

 
 
Lubisz grać w bowling? Szuksza nowych sposobów na zdobycie strike`a lub jak wykończyć split`a? Grasz co jakiś czas, ale nie posiadasz własych kul, ani nie zagłębiałeś się w tajniki smarowań torów? Potrzebujesz rywalizacji? Chcesz powalczyć o nagrody? Wychodzimy Wam na przeciw z pierwszą edycją Amatorskiej Bowlingowej Ligi U7!

Zaczynamy w listopadzie!
Czekamy na 2-osobowe zespoły!

GWARANTUJEMY:
- spotkania ligowe co dwa tygodnie,
- dwie gry w każdym spotkaniu dla każdego gracza,
- statystyki graczy,
- zniżki na kręgle (do 80% taniej),
- pula nagród wynosi 1000 zł!

KOSZT: 30 zł za mecz od drużyny!


Ogólne zasady AMATORSKIEJ BOWLINGOWEJ LIGI U7

Miejsce rozgrywania spotkań:
Centrum U7 Gdynia (ul. Świętojańska 133)

Czas trwania:
26 listopad 2018 - maj 2019 r.

Dni i godziny rozgrywek:
Poniedziałek w godzinach 17:00-18:30, co dwa tygodnie

Organizacja sezonu:
Sezon składa się z 10 kolejek - drużyna, aby liczyć się w klasyfikacji końcowej musi rozegrać minimum 6 kolejek. Do rywalizacji można dołączyć najpóźniej w trzeciej kolejce - 7 stycznia 2019 roku.

Punktacja w rundzie zasadniczej:
Gracze podlegają klasyfikacji zespołowej. Dwuosobowym drużynom przysługują 2 gry w bowling w danej kolejce. Łącznie, drużyna może zdobyć w jednej kolejce maksymalnie 1200 pkt. Drużyny podlegają klasyfikacji co dwa tygodnie, o układzie w tabeli po danej kolejce decyduje  średnia zespołu ze wszystkich rozegranych spotkań. Po rozegraniu 6 kolejek, za każdą następną rozegraną, drużyna otrzymuje punktowy bonus w postaci 2%, który jest doliczany do aktualnego wyniku .

Łączna pula nagród:
1000 zł w gotówce i kartach kwotowych.
Dodatkowo drużyna będąca na czele w drużynowej klasyfikacji, w danym tygodniu otrzymuje do gry do wyboru: 0,5 kg koszyk frytek lub 1,5l dzban piwa lub 1,0l dzban soku.

Koszty Uczestnictwa w BLU7:
15 zł od osoby, 30 zł od drużyny.

Informacje:
Bieżące informacje dot. rozgrywek ligowych będą zamieszczane na stronie u7.pl oraz w serwisie facebook.

Zgłoszenie udziału:
Wypełnienie zgłoszeń oraz formularzy dostępnych w recepcji U7 w Gdyni. Przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania ze strony centrum U7) na adres: aleksanderminowski@u7.pl

Karta zniżkowa:
30% rabatu na bowling przysługuje wszystkim graczom ligi do czasu zakończenia sezonu.
Zniżka obowiązuje od niedzieli do środy w godzinach otwarcia obiektu.

Poniedziałkowa zniżka dla zawodników ligi:
Zawodnicy ligi mogą skorzystać 80-cio procentowego rabatu na bowling za okazaniem karty zniżkowej.
Zniżka obowiązuje w poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 - są to godziny w których można skorzystać z usługi w promocyjnej cenie. Rezerwację na tory, z ww. zniżką można dokonać najszybciej z pięciodniowym wyprzedzeniem.


1. Organizator
EMK s.c. 81-404 Gdynia, ul. Świętojańska 133

2. Miejsce, termin i czas trwania Amatorskiej Ligi U7:
a. rozgrywki odbywają się w Centrum U7 Gdynia, ul. Świętojańska 133,
b. czas trwania: 26 listopad 2018 r. - maj 2019 r. zgodnie z załączonym terminarzem gier,
c. rozgrywki odbywają się co drugi poniedziałek o godzinie 17:00 począwszy od dnia 26 listopada 2018 r., w przypadku gdy kolejka wypada w dzień ustawowo wolny od pracy przesuwana jest na następny tydzień,
d. rozgrywki składają się z 10 kolejek
e. w sezonie obowiązuje terminarz kolejek gier ustalony przez Organizatora,
f. Organizator ma prawo zmienić lub przesunąć termin rozgrywania danej kolejki spotkań,

3. Uczestnictwo w Amatorskiej Lidze U7:
a. Amatorska Liga U7 skierowana jest do wszystkich zainteresowanych
b. uczestnictwo w lidze możliwe jest wyłącznie w dwuosobowych zespołach,
c. w rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy zapisani do drużyny
w formularzu zgłoszeniowym,
d. warunkiem startu drużyny w BLU7 jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
e. formularz zgłoszeniowy można otrzymać w recepcji Centrum U7 Gdynia lub ściągnąć ze strony u7.pl,
f. poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w recepcji Centrum U7, bądź przesłać zeskanowany na adres aleksanderminowski@u7.pl najpóźniej do dnia 24 listopada 2018 roku.

4. Koszty uczestnictwa w Amatorskiej Lidze U7:

a. 30 zł od drużyny za jedną kolejkę (płatne przed przystąpieniem do gry). W cenę wliczony jest koszt wypożyczenia obuwia.

5. Nagrody w Bowlingowej Lidze U7:
a. gwarantujemy nagrody dla najlepszych trzech zespołów rozgrywek Amatorskiej Ligi U7, pula nagród wynosi co najmniej 1000 zł.
b. drużyny zajmujące w klasyfikacji końcowej pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody
o łącznej puli 1000 zł (800 zł w gotówce oraz 200 zł w karcie kwotowej U7), wg podziału:
1 miejsce - 500 zł w gotówce
2 miejsce - 300 zł (z czego 200 zł w gotówce i 100 zł w karcie kwotowej)
3 miejsce - 200 zł ( z czego 100 zł w gotówce i 100 zł w karcie kwotowej)

6. Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w lidze:
a. Imienna karta zniżkowa na trening - każdy zawodnik po przystąpieniu do rozgrywek otrzymuje kartę rabatową. Za okazaniem karty, przy płatności za grę w bowling,  zawodnicy ligi są upoważnieni do odbioru rabatu w wysokości 30%. Zniżka obowiązuje od niedzieli do środy w godzinach otwarcia obiektu do końca maja 2019 roku.
b. Ligowy poniedziałek - zawodnicy ligi mogą skorzystać z 80-cio procentowego rabatu na bowling za okazaniem karty zniżkowej. Zniżka obowiązuje w poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 - są to godziny w których można skorzystać z usługi w promocyjnej cenie. Rezerwację na tory, z ww. zniżką można dokonać najszybciej z pięciodniowym wyprzedzeniem. Obowiązuje do maja 2019 roku.
c. Dodatkowo: drużyna, która zdobyła najlepszy wynik w danej kolejce otrzymuje do następnej gry ligowej: 0,5 kg koszyk frytek lub 1,5l dzban piwa lub
1,0 l dzbanek soku gratis.

7. Inne:

a. Ewentualne protesty  składa się na piśmie w recepcji Centrum U7 lub mailowo. (podstawą protestu jest wydruk z systemu zliczającego punkty).
b. Uczestnicy rozgrywek powinni cechować się dobrym stanem zdrowia, a organizator nie odpowiada za niedostosowanie się do ww. wymogu.
c. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z całych rozgrywek.
d. Organizator ma prawo zablokować kartę rabatową, jeżeli drużyna nie stawi się do rozgrywek w ciągu 3 kolejek.
e. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rozgrywek.
f. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania regulaminu rozgrywek.
REGULAMIN AMATORSKEJ LIGI U7
EDYCJA I
SEZON 2018/2019
ZGŁOSZENIE DO LIGI DO POBRANIA